18. november 2017

MV-Karriere

MV-Karriere er en lille, dedikeret virksomhed på Sydsjælland.

Som beskæftiger sig med ledige borgere, der har andre problemer end ledighed. Vi har et tæt samarbejde med jobcenterets sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner. Det kan f.eks. være læge, sygehus, psykiatri, børn- og ungeafdelingen og andre afdelinger i kommunen. Vi arbejder mod, i samarbejde med den enkelte borger, at udvikle deres ressourcer, så de kan indtræde/genindtræde på arbejdsmarkedet. Ligeledes støtter vi borgeren i at overkomme praktiske hindringer eller sociale og sundhedsmæssige barrierer på vejen mod en uddannelse eller job.